krex

Paliwa stałe

Sól techniczna

Biomasa

Zrębka Papiernicza

Zrębka Papiernicza

Wyselekcjonowana zrębka drzewna wykorzystywana w przemyśle celulozowo - papierniczym. Pozyskiwana tylko z określonych gatunków drzew. Charakteryzująca się zbliżoną wielkością i kształtem cząstek. Zrębka ta wyróżnia się dużą czystością oraz wolna jest od zanieczyszczeń takich jak kora.

Załączniki

pdf Certyfikat SNS

Parametry produktu

Parametr

Wartość

Granulacja

8P63mm – min. 75%

Wilgoć

55%

Kora

2%

Popiół

3%

Siarka

0,1%

Azot

0,8%

Chlor

0,05%

Gęstość nasypowa

270kg/m3