krex

Paliwa stałe

Sól techniczna

Biomasa

Zrębka Energetyczna

Zrębka Energetyczna

Zrębka drzewna energetyczna jest to atrakcyjny ekologicznie, odnawialny opał energetyczny, powstający w procesie mechanicznego rozdrabniania drewna o wymiarach od kilkunastu milimetrów do kilkunastu centrymetów. Surowcem z którego powstaje zrębka drzewna są pozostałości z wycinki lasówa jak i produkty z tartaków przetwórstwa drewna.

Załączniki

pdf Certyfikat FSC

Parametry produktu

Parametr

Wartość

Granulacja

8P63mm – min. 75%

Kaloryczność

12,5Q7,5MJ/kg

Wilgoć

55%

Popiół

3%

Siarka

0,1%

Azot

0,8%

Chlor

0,05%

Gęstość nasypowa

270kg/m3