Paliwa stałe

Sól techniczna

Paliwa stałe

Węgiel orzech

Węgiel orzech

To typ węgla kamiennego, który wyróżnia się przede wszystkim swoją granulacją. Charakteryzuje się długim czasem i bardzo jasnym płomieniem przy spalaniu oraz ma niską zawartość siarki. W efekcie jego spalaia otrzymujemy niewielką ilość popiołu. Węgiel orzech pozwala nam na zachowanie dużej czystości, dzięki czemu może być stosowany w kominkach pokojowych.

Załączniki

Certyfikat - Węgiel orzech

Parametry produktu

Parametr

Wartość

Granulacja

50-100mm

Kaloryczność

24 MJ/kg

Popiół

⩽ 7%

Siarka

⩽ 0,5%

Spiekalność

RI 0-1

Części lotne

>35%