krex

Paliwa stałe

Sól techniczna

Paliwa stałe

Węgiel ekogroszek

Węgiel ekogroszek

Wytwarzany jest z wysoko kaloryczego węgla o niskiej zawartości siarki, małej zawartości wody i substancji niepalnych oraz niskiej spiekalości. Dzięki temu podczas spalania wytwarzane ilości tlenków siarki są niższe niż w przypadku innych węgli, a po jego spaleniu pozostaje stosunkowo mało popiołu.

Parametry produktu

Parametr

Wartość

Granulacja

8-25mm

Kaloryczność

23-24 MJ/kg

Popiół

10%

Siarka

0,5%

Spiekalność

RI 0-1

Części lotne

>35%