krex

Biomasa

Produkty frakcji odnawialnej, pochodzenia organicznego z produkcji leśnej oraz rolnej.

Paliwa stałe

Produkty energetyczne, kopalne, pochodzenia naturalnego.

Rolnictwo

Środki przeznaczone do poprawy wydajności przemysłu rolniczego.

Sól techniczna

Techniczny chlorek sodu mający szerokie zastosowanie w przemyśle.

Usługi

Usługi

Terminale przeładunkowe

Zaopatrując naszych odbiorców w oferowane przez nas produkty na coraz większą skalę, cały czas rozbudowujemy nasze centra dystrybucyjne i otwieramy nowe terminale przeładunkowe. Obecnie posiadamy 3 terminale przeładunkowo - dystrybucyjne, znajdujące się w Czuprynowie koło Kuźnicy Białostockiej, Ostrołęce oraz Siemianówce. Łączna możliwość przeładunkowa wszystkich naszych terminali to ponad 2 miliony ton rocznie.

Siemianówka

O/Siemianówka
Bocznica PKP
17-220 Narewka
Tel/fax 850685 71 30

Ostrołęka

O/Ostrołęka
ul. Warszawska 27A
07-410 Ostrołęka
Tel. 29-764 70 54
Fax. 29-764 70 55

Czuprynowo

O/Czuprynowo
Czuprynowo 55 A
16-123 Kuźnica
Tel/fax 85-749 44 15