krex

Paliwa stałe

Sól techniczna

Rolnictwo

NPK(S) Plantavita 6-18-34 + 2S

NPK(S) Plantavita 6-18-34 + 2S

Nawóz mineralny wieloskładnikowy NPK 6-18-34 - jest nawozem przedsiewnym. Służy do nawożenia wszystkich rodzajów roślin uprawnych i wszystkich rodzajów gleb. Nawóz może być stosowany do nawożenia pogłównego.

Załączniki

pdf Certyfikat zgodności

Parametry produktu

Parametr

Wartość

Zawartość całkowita składników pokarmowych % (m/m)

58% (N+P2O5+K2O)

Zawartość szczególnych składników pokarmowych % (m/m)

6% N, 18%P2O5, 34% K2O

Azot (N) całkowity, % (m/m)

6,0

Azot (N) w formie amonowej, % (m/m)

6,0

Pięciotlenek P2O5 fosforu rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, % (m/m)

18,0

Pięciotlenek P2O5 fosforu rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

16,0

Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

34,0

Siarka (S) całkowita, % (m/m)

2,0